Zamena baterija

Battery replacement

Baterije za satove mogu funkcionisati od 2 do 5 godina u zavisnosti od vrste sata, upotrebe i okolnosti. Da li je baterija prazna? Hajde da ga zamenimo što pre, kako bismo izbegli rizik od curenja i ozbiljne štete.


Zamena baterije možda nije dobra ideja jer možete oštetiti unutrašnje kretanje u procesu. Zbog toga je zgodno posetiti vašu lokalnu prodavnicu MISTER MINIT.

MISTER MINIT je obučio časovničare u našim prodavnicama I u našem centru za popravke sa neophodnim veštinama. Imaju neophodne alate i merne uređaje za neposrednu zamenu baterija na profesionalan način, obično dok čekate.

Takođe nudimo baterije sa doživotnom garancijom koja će vam dati garanciju za određeni sat. Ovom garantnom karticom nove baterije će biti zamenjene u tom specifičnom satu zauvek i besplatno!