Odricanje od odgovornosti


Upotreba naše web stranice uvek ide ruku pod ruku sa nekim pravima i obavezama. One su definisane u ovom Odricanju od odgovornosti i u našoj Izjavi Cookie-a (zajedno, "Uslovi i Uslovi"); sva ostala prava i obaveze koje su jasno navedene na web stranici takođe zaslužuju dužnu pažnju.

Uslovi i odredbe važe za nas, Minit, prema vama, korisniku. Koristeći našu web stranicu, izričito priznajete i prihvatate ekskluzivnu primenu naših Uslova i odredbi.

Možemo odstupiti od ovih uslova i odredbi u nekim izuzetnim situacijama, ali samo u meri u kojoj svaka strana prihvata odstupanja i eksplicitno navodi u pisanoj formi. Ova odstupanja samo zamenjuju ili dopunjuju klauzule na koje se odnose. Oni neće uticati na primenu bilo kojih drugih odredbi ovih Uslova i odredbi.

1. Ko smo mi

Web stranica www.misterminit.eu je inicijativa:

Minit Benelux NV - Evropski marketing tim
Industrielaan 25, 9320 Aalst
Broj kompanije: (PDV-BE) 0414.907.404

E-mail: maketing@minit-europe.com

Telefon: +32 53 85 15 28

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara, kontaktirajte nas. Obećavamo da ćemo vam odmah odgovoriti!

2. Naša web stranica

2.1 / Pravilan rad, sigurnost i pristupačnost

Možete biti sigurni; nudimo korisničku web stranicu koja je sigurna za svakog Korisnika. Mi preduzimamo sve razumne i neophodne mere kako bismo osigurali pravilno funkcionisanje, sigurnost i dostupnost naše web stranice. Ipak, ne možemo vam dati apsolutnu garanciju za ovu stvar. Obaveza nam je samo obaveza sredstava.

Mi nismo odgovorni za štete nastale usled kvarova, prekida, defekata, štetnih elemenata ili drugih problema na našoj web stranici ili unutar njih, bez obzira na postojanje više sile ili drugih vanzemaljskih događaja.

Mi imamo pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnog upozorenja ograničimo i / ili prekinemo u potpunosti ili delimično pristup našoj web stranici. Mi ćemo preduzimati samo takve mere ako je ovo opravdano okolnostima, a da to nije na bilo koji način uslov za pokrivanje.

2.2 / Sadržaj na našoj web stranici

Mi u velikoj meri određujemo koji je sadržaj dostupan na našoj web stranici. Mi primenjujemo veliku pažnju u tom pogledu i trudimo se da pružimo kvalitetne informacije. Stoga preduzimamo sve neophodne korake da naša web lokacija bude što potpunija, tačnija i aktuelnija, čak i kada informacije pružaju treća lica. Uvek nam je dozvoljeno da menjamo, dodajemo ili obrišemo sadržaj na našoj web stranici.

Uprkos našoj velikoj pažnji, ne možemo uvek garantovati kvalitet informacija dostupnih na našoj web stranici. Moguće je da informacije nisu tačne, nisu dovoljno tačne i / ili nisu korisne. Mi nismo odgovorni za (direktnu i indirektnu) štetu koju korisnik može pretrpeti kao rezultat informacija na našoj web stranici.

Molimo vas da nas obavestite što je prije moguće ako primetite da sadržaj na našoj web stranici krši važeće zakone i / ili prava trećih strana ili jednostavno nije prihvatljiv. Tada ćemo preduzeti sve odgovarajuće mere koje mogu uključivati delimično ili potpuno uklanjanje informacija.

Naša web stranica može sadržati sadržaj koji se može preuzeti. Shvatate i slažete se da je svako preuzimanje sa naše internet stranice na sopstveni rizik i da je šteta nastala usled gubitka podataka ili oštećenja računarskog sistema, celokupna i isključiva odgovornost.

2.3 / Ono što očekujemo od vas kao Korisnik

Korisnik snosi neku odgovornost za način na koji nudimo našu web stranicu. To znači da se trebate uzdržati od postupaka koji imaju štetan uticaj na pravilan rad i sigurnost lokacije ili na njegovu upotrebu. Na primer, web stranica se ne može koristiti za zaobilaženje našeg poslovnog modela i / ili za prikupljanje informacija od drugih korisnika.

Zbog toga je zabranjeno distribuirati sadržaj preko naše web stranice koji (možda) šteti (a) druge korisnike web stranice. Možda ćemo razmišljati o branjenju širenja zlonamernog softvera, računarskih virusa, malvera, crva, trojanaca i otkaza. Ciljanje je i širenje neželjenih i / ili komercijalnih poruka preko web lokacije, kao što su neželjena pošta, spam i lančana pisma.

Zadržavamo pravo da preduzmemo sve potrebne (pravosudne i vanparnične) radnje koje mogu ponuditi odgovarajuće pravne lekove za oštećene strane. Korisnik je isključivo odgovoran za sve radnje izvršene na web lokaciji koje nanose štetu na web stranici i / ili drugim korisnicima. Ukoliko se to dogodi, korisnik ima obavezu da Minit bude bezopasan i obeštećen od svih potraživanja koja mogu nastati.

3. Povezivanje na druge web stranice

Naša web stranica može sadržavati ili pružati hiperlinkove ili pokazivati na druge web stranice i / ili elektronske komunikacijske portale koje održavaju treće strane ili mogu pružiti sadržaj treće strane na našoj web stranici frejmovanjem ili drugim metodama. Ovakva referenca na našoj web stranici ne znači da postoji bilo kakva veza između naše internet stranice i ovih sajtova treće strane, niti se implicitno slažemo sa sadržajem tih sajtova.

Mi ne garantujemo ili ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, zakonitost, potpunost ili kvalitet sadržaja spoljašnjih web stranica povezanih na našoj web stranici ili na drugim portalima elektronskih komunikacija koji nisu pod našom stvarnom kontrolom. Ove reference stoga treba da kliknete na sopstveni rizik i odgovornost. Mi nismo odgovorni za bilo kakvu štetu koja je rezultat toga.

Ove spoljne web stranice ne nude iste garancije kao i mi. Zato vam preporučujemo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe i Izjavu o zaštiti privatnosti na ovim drugim web stranicama.

4. Prava intelektualne svojine

Kreativnost zaslužuje zaštitu; tako i naša internet stranica i njen sadržaj. Takvu zaštitu obezbeđuju prava intelektualne svojine i ima pravo na sve strane, tj. Minit i treće strane. Sadržaj označava veoma široku kategoriju fotografija, video zapisa, audio-a, teksta, ideja, napomena, crteža, članaka i tako dalje. Ovaj sadržaj je zaštićen autorskim pravima, pravima softvera, pravima baze podataka, pravima dizajna i modela i drugim važećim (intelektualnim vlasništvom) prava. Tehnička priroda našeg sajta je zaštićena autorskim pravima i pravima na softveru i bazama podataka. Svako trgovačko ime koje koristimo na našim web stranicama zaštićeno je zakonom o trgovačkim markama.

Svaki korisnik dobija ograničeno pravo pristupa, korišćenja i prikaza naše web stranice i njegovog sadržaja. Ovo pravo se izdaje na ne-isključiv i neprenosiv način i može se koristiti samo u ličnom, nekomercijalnom kontekstu. Tražimo od naših korisnika da ne stvaraju niti donose promene prava intelektualne svojine kako je opisano u ovom članku bez saglasnosti vlasnika.

5. Opšte odredbe

Zadržavamo pravo promene, ograničenja ili prekida naše web stranice i srodnih usluga u bilo koje vreme I u bilo kojoj meri. Možemo to učiniti bez upozorenja Korisnika. To ne dovodi do bilo kakvog oblika kompenzacije.

Kada se utvrdi da je korisnik prekršio naše uslove, mi imamo pravo da preduzmemo sve moguće mere za kažnjavanje i otklanjanje ove povrede. Uvek možemo ukloniti ili modifikovati vaš sadržaj (u celosti ili delimično) i / ili vam onemogućiti pristup našoj web lokaciji. Ove mere se mogu preduzeti bez prethodnog obaveštenja. Takve mere neće dovoditi do naše odgovornosti ni na bilo koje pravo na nadoknadu.

Ovi uslovi i odredbe će se isključivo upravljati i tumačiti u skladu sa belgijskim zakonom. Svaki spor stupi u nadležnost nadležnog suda sudskog okruga u kojem Minit ima sjedište.

Ako nadležni sud smatra da je bilo koja odredba ovih uslova nevažeća, važnost takve odredbe neće uticati na valjanost i primjenjivost preostalih odredbi ovih uslova koji će ostati na snazi i učinjeni. Zadržavamo pravo da predložimo važeću modifikaciju sporne klauzule.

Naslovi koje koristimo u našim pravnim dokumentima uvijek su samo ilustrativni karakter; oni nemaju zakonsku vrednost.