Kopija kljuceva od kola i popravka

Car keys

Elektronika je takođe našla svoj put u ovom segmentu. Da bi se osigurala bezbednost automobila, tehnika, koja je deo protiv krađe, postaje sve više evoluirana svakog dana. Ključ automobila ili motocikla šalje signal za vozilo. Unutar vozila postoji odgovor koji reaguje i daje dozvolu za početak. Ovo se razlikuje od daljinskog upravljača.


Zbog toga danas nije tako lako duplirati automobilski ili motorni ključ.

U zavisnosti od vrste automobila i godine proizvodnje, operator MISTER MINIT vam može odmah reći da li je ovaj ključ moguće duplirati ili ne. 

Da li je samo kućište ključa slomljeno? Ili istrošeno? Obično elektronika ključa i dalje radi. Nema problema! MISTER MINIT može naručiti i postaviti za gotovo svaki tip automobila novo kućište.

Tražite sigurnosni cilindar za vaša vrata? Želite li duplirati sigurnosne ključeve ili regularne ključeve? Ili možda želite kopiju daljinskog upravljača? Tražite katanac ili biciklističku bravu? Bez brige naši stručnjaci mogu se pobrinuti za ovo!

Auto- ključevi