Fransiza

Da postanete MISTER MINIT fransizer?

Da biste ostvarili uspeh Vašeg profesionalnog projekta, vi ćete imati kontinuiranu podršku kao preduzetnik. Koristićete ključni koncept sa ličnim smernicama.


Pomoć pre otvaranja

 • Podržavamo postavljanje vašeg poslovnog plana zajedno sa vašim računovođom.
 • Pomoć tokom vaših sastanaka sa bankama za podršku vašoj aplikaciji.
 • Pomažemo vam u podizajnu prve radnje, administrativnim procedurama i nadgledanju lokacije tokom radova.
 • Tokom inicijalne obuke za vas i vašu ekipu (3 do 4 meseca), mi delimo naše znanje sa vama.
 • Pomažemo vam u naručivanju nameštaja, opreme i zaliha.

Pomoć nakon otvaranja

 • Mi pružamo kontinuiranu tehničku i komercijalnu obuku.
 • Jednom godišnje organizujemo seminar za razmenu ideja i predstavljanje strategije kompanije i brenda.
 • Zahvaljujući evropskoj kupovnoj moći koristite povoljne uslove kupovine
 • Imamo centralnu radionicu za popravku cipela za popravke koje se ne mogu obaviti na licu mesta.
 • Naši franšizni savetnici osiguravaju tehničku i komercijalnu podršku za poboljšanje performansi.
 • Kvalifikovano osoblje iz naših prodavnica može biti dostupno da vas zameni u slučaju odsutnosti, na vaš račun.

0 Poslovi

Fransiza